Den finanční gramotnosti na Ekonomické fakultě VŠB-TUO

Po nucené přestávce se tento rok opět konala velmi oblíbená ekonomicky laděná soutěž, Den finanční gramotnosti, ve které měli šanci naši žáci opět ukázat, jak zvládají tento pro život potřebný skill.

Na našem ústavu se konal velký konkurz, který vybral čtyři nejvíce znalé v tomto oboru. Ti to však neměli lehké, neboť měli konkurenci dalších 34 párů ve věku 15 -18 let z celého kraje. Hlavní náplní programu byla hra „Finanční svoboda“. Tato hra byla simulace vedení rodinného rozpočtu při finančních krizích, ale i v následných býčích trzích. Celou hrou elegantně provázel sám tvůrce hry, který si pro účastníky připravil pár velmi kuriózních situací. V samotné hře se velmi dařilo Ireně Smolíkové ze 3.B a Honzovi Simperovi ze sexty, kteří obsadili 2. místo.

Po krátké přestávce navazoval test finanční gramotnosti, který prověřil všechny naše makroekonomické znalosti. V daném testu se naopak dařilo naší druhé dvojici – Adamovi Přikrylovi a Anežce Pěluchové z 1.B.

Přestože jsme se v konečném hodnocení umístili těsně pod stupni vítězů, ze soutěže jsme odjížděli naplnění novými poznatky, ale i motivací do dalšího studia ekonomie. Také děkujeme za milý doprovod paní učitelce Lence Svobodové, která i přes prvotní problémy s navigací odvedla svou práci na jedničku.

Jan Simper, sexta

.