Den s překladem “made in” Ostrava

Den s překladem (https://ff.osu.cz/densprekladem/) je překladatelská soutěž pořádaná Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, a to nejen pro vysokoškoláky, ale i pro žáky středních škol. Soutěžit lze v devíti různých jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, italštině a latině. Je možné si zvolit mezi textem uměleckým či neuměleckým. Soutěž je vyhlašována každoročně v září a soutěžní příspěvky je možné odevzdávat do poloviny ledna.

Na stránkách Filozofické fakulty Ostravské univerzity (https://ff.osu.cz/densprekladem/) najdete soutěžní texty, ze kterých si můžete vybrat a poté je přeložit do češtiny.

Soutěž jsem objevila již před dvěma lety při návštěvě belgické kavárny La Petite Conversation v Ostravě. Během konverzačního večera v „LaPeCu“ jsem se od přítomných během řeči dozvěděla právě o Dnu s překladem. Tento nápad se mi velmi líbil a rozhodla jsem se zkusit štěstí. Loni jsem se v překladu z francouzštiny umístila na druhém místě a letos na prvním. V kategorii angličtiny jsem sice takový úspěch neměla, ale i tak jsem se velmi ráda zúčastnila.

Doporučuji všem, které téma literatury, četby a literárního překladu zajímá, aby se další rok také zapojili. Získáte zkušenost s překladem a odborná porota vám navíc překlad vrátí ohodnocený s poznámkami a opravenými nedostatky.

V den vyhlášení výsledků soutěže se konají také konference a překladatelské workshopy, kterých se můžete zúčastnit.

Martina Gajdušková, sexta

.

O akci nazvané Den s překladem jsem se dozvěděla od své žákyně Martiny Gajduškové, která mě požádala, zda bych její soutěžní překlad z angličtiny mohla odeslat do soutěže (nad soutěžícími žáky přebírají záštitu jejich učitelé a jejich texty posílají do soutěže pod hlavičkou školy).

Přišlo mi skvělé, že Ostravská univerzita podobnou akci pořádá a kvituji také to, že kromě vysokoškoláků je soutěž určena rovněž žákům středních škol. Zvlášť v dnešní době, kdy většinu čtiva konzumovaného mladými lidmi tvoří překladová literatura (čest výjimkám, které čtou českou literaturu nebo cizojazyčné texty v originále), je myslím velmi cenná zkušenost zkusit si něco přeložit „na vlastní triko“ tak, aby to dávalo smysl, aby se z originálu pokud možno nic neztratilo a samozřejmě také aby to znělo „hezky česky“. Aby si adept literárního překladu uvědomil, že překládat neznamená jen ovládat dobře cizí jazyk, ze kterého překládá, nahrazovat cizojazyčná slova slovy českými, a mít připojení na internet.

Letos se konal už XVI. ročník překladatelské soutěže a vyvrcholením celé akce, které proběhlo 16. března 2021, byl doslova „den s překladem“. V letošním, pandemickém, roce se celodenní akce v podobě přednášek na nejrůznější témata spojená s překladem, překladatelských workshopů a samozřejmě také vyhlášení výsledků soutěže, konala online, prostřednictvím platformy Zoom. Po úvodním vyhlášení výsledků a poblahopřání oceněným studentům následovala přednáška překladatelky Kateřiny Klabanové s názvem ‘Bez upjatosti a obhroublosti: Jak přirozeně převádět přímou řeč, vnitřní monolog či ich-formu’. Paní Kateřina Klabanová je aktivní překladatelkou, členkou Obce překladatelů, hlavní organizace sdružující české překladatele. Překládá z angličtiny a němčiny a na jejím překladatelském kontě jsou tituly takových autorů, jako je například George Orwell, Martin Amis nebo Margaret Atwoodová. Svou přednášku měla paní Klabanová postavenou na praktických ukázkách a radách, které často shrnula do jednoduchých hesel: např. „překladatel není překladač“, „co překladatel, to odlišná verze“ nebo „čtenář musí textu věřit“. To, že při překladu nestačí pouze nahrazovat cizojazyčná slova slovy českými, nám ukázala na příkladu elementární anglické věty „I’m happy“, jejíž doslovný překlad do češtiny v podobě „Jsem šťastný/á“ by ve většině kontextů nebyl správný…

Další zajímavou přednášku s názvem „Člověk a stroj v překladovém procesu: konfrontace či kooperace?“ přednesl PhDr. Pavel Král z FF UP v Olomouci. Tématem byl strojový překlad, konkrétně různé softwarové nástroje, o kterých se mnozí domnívají, že v budoucnu zcela nahradí „lidské“ překladatele. V závěru přednášky zaznělo, že strojový překlad může sice už nyní být užitečným pomocníkem, může práci překladatele výrazně urychlit tím, že provede hrubý překlad, ale následným cizelováním a vybrušováním může umělecký text k dokonalosti přivést zatím pouze „živý“ překladatel.

Prakticky zaměřená, jak už název vypovídá, byla také hned následující přednáška „Studentské překlady: v čem studenti chybují a jak to dělat lépe“ přednesená Bc. Fabiánou Tetamenti, studentkou 2. ročníku magisterského studia Angličtina pro překlad na FF OU. Kromě poukázání na časté chyby při amatérském překladu si posluchači odnesli tipy na užitečné nástroje, které mohou překladateli v práci pomoci, jako je například Internetová jazyková příručka (https://prirucka.ujc.cas.cz/) nebo český národní korpus (www.korpus.cz).

Po polední pauze následovaly překladatelské dílny, pro každý jazyk, ze kterého se překládalo, jedna. V „anglické“ dílně, kterou jsem ze zvědavosti také navštívila, se dopodrobna “rozpitval” soutěžní text – řešil se jeho žánr, stylistická rovina a v neposlední řadě se diskutovalo nad řešeními několika překladatelských “ořechů”, které text originálu obsahoval. Celou dílnou, jakož i celým Dnem s překladem provázela Mgr. Renáta Tomášková, Dr., která na katedře anglistiky a amerikanistiky na FF OU vyučuje právě translatologii. Vedle ní se workshopu aktivně účastnili i další členové katedry a prostor dostávali samozřejmě také posluchači, kteří se mohli zapojit v chatu nebo, ti odvážnější, přes mikrofon.

Celý Den s překladem byl skvěle a profesionálně zorganizovaný, vše běželo jako na drátkách a probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Zajímá-li vás jazyk, literatura, a pokud jste si například nad českým překladem Harryho Pottera alespoň jednou v životě položili otázku, jak je možné, že máte při čtení pocit, že stojíte v Bradavicích před Brumbálem a že v textu knihy angličtinu vůbec necítíte, pak je akce Den s překladem určená právě vám a neměli byste se nechat připravit o možnost se jí zúčastnit.

Mgr. Zuzana Dejmková, vyučující Aj