Den s překladem

Další důkaz toho, že naši žáci nezahálejí ani během současného složitého období, přišel v podobě velkého úspěchu Martiny Gajduškové, žákyně sexty, která se umístila na 1. místě v překladatelské soutěži  Den s překladem. Tuto soutěž pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity a letos šlo už o její šestnáctý ročník. Zúčastnili se jí vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky a porota vybírala ve středoškolské kategorii ze 159 soutěžních překladů z různých jazyků.

Martina si k překladu vybrala francouzský text, úryvek z úspěšného současného románu „La part du fils“ (Jean-Luc Coatalem).

Blahopřejeme!

Mgr. Hana Le Folgocová, vyučující Frj