Dny otevřených dveří

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

v pátek 29.11.2019 od 14:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu 30.11.2019 od 9:00 do 12:00 hodin

o

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

o

V pátek můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– veřejnou zkoušku Komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře (15:00 – 16:00 hodin) a veřejnou zkoušku sboru Musica Priboriensis (17:00 – 18:00 hodin)
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– výstavu „30 let od sametové revoluce“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– výstavu „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– výstavu „Kašpar a Bedřich Karlsederovi – domy příborské“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentace ojedinělé aktivity pro žáky zaměřené na programování internetu věcí
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)
o

V sobotu můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– veřejnou zkoušku sboru Valentin (9:30 – 11:00 hodin)
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– výstavu „30 let od sametové revoluce“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– výstavu „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– výstavu „Kašpar a Bedřich Karlsederovi – domy příborské“ (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentace ojedinělé aktivity pro žáky zaměřené na programování internetu věcí
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)

o
o
o
Součástí Dnů otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia
„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté, obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“o

o
o
o

Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.
o
Chcete-li se blíže seznámit s aktivitami školy v průběhu uplynulého školního roku, nahlédněte do Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2018/2019.
o
Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!