Dny otevřených dveří

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

v pátek 25.11.2022 od 14:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu 26.11.2022 od 9:00 do 12:00 hodin

.

„Masarykovo gymnázium v Příboře je školou se stodvacetiletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysokých školách svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

.

V pátek a v sobotu můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– prezentace programu Erasmus+, jehož součástí jsou mimo jiné výjezdy skupin žáků do zahraničí (např. Francie, Španělsko) plánované na období 2022 až 2027 a spolufinancováné z prostředků EU (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– výstavu „Jubileum bratrů Pavla a Václava Hyvnarových“ věnovanou významným žákům školy (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentace činnosti astronomického kroužku včetně pozorování oblohy pomocí školního teleskopu (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)
– představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE)
.
.
Masarykovo gymnázium v Příboře si ve školním roce 2022/2023 připomíná 120. let své činnosti v oblasti vzdělávání. Více informací k průběhu oslav naleznete zde.
.
Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.
 .
.
Součástí Dnů otevřených dveří bude expozice historických materiálů umožňující náhled do minulosti Masarykova gymnázia
„K jedné z nejslavnějších tradic školy náleží každoročně probíhající setkání abiturientů a právě v návaznosti na tuto akci je v současné době doplňován a systematizován školní archiv. Z těchto důvodů se na vás, vážení hosté, obracíme s prosbou o pomoc při jeho doplňování. Vaše potenciální pomoc by se mohla týkat např. poskytnutí fotografií či jiných materiálů z doby vašeho studia (maturitní stužky, pozvánky na stužkovací a na maturitní večírky, …), ale i informací o absolventech (např. identifikace osob, míst či období na starých fotografiích, změny příjmení žen po sňatku…). Veškeré zapůjčené materiály vám budou v co nejkratším časovém úseku vráceny.“

.

 Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!
2022_Logo_DOD