Dny otevřených dveří

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

.

Vedení Masarykova gymnázia v Příboře, zaměstnanci i žáci Vás srdečně zvou na Dny otevřených dveří, které se uskuteční:

v pátek 1.12.2023 od 14:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu 2.12.2023 od 9:00 do 12:00 hodin

.

„Masarykovo gymnázium v Příboře je školou se stodvacetiletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysokých školách svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

 

V pátek a v sobotu můžete v rámci Dnů otevřených dveří mimo jiné navštívit:
– představení nově vybudované „GYPRI dílny“, která není pouze obyčejnou učebnou. Jedná se o prostor, ve kterém se snoubí teorie s praxí, kde naše pedagogické metody dostávají nový rozměr a kde se otevírají nové možnosti pro praktické vyučování.
– představení první chromebookové učebny v České republice a jejího využití při výuce
– prezentace programovatelných robotů a stavebnic LEGO Mindstorms
– prezentace programu Erasmus+, jehož součástí jsou mimo jiné výjezdy skupin žáků do zahraničí (např. Francie, Španělsko) plánované na období 2023 až 2027 a spolufinancováné z prostředků EU (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentace činnosti astronomického kroužku včetně ukázky pozorování pomocí školního teleskopu (více viz celkový program Dnů otevřených dveří)
– prezentaci programu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ (spolupráce s partnerskou školou v Izraeli)
– představení neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ (DofE)
.

V pátek 1.12.2023 můžete od 16:30 do 17:45 hodin zhlédnout v aule školy zcela ojedinělé autorské divadelní představení žákyně oktávy Jany Netušilové „ŘÍKEJTE MI STUDENTE“, které bylo nazkoušeno u příležitosti oslav 120. výročí založení naší školy (více informací zde).
Studenti studentům o studentech, autorské představení plné vzájemné ignorace, nepochopení, nízkého sebevědomí, ale současně i příjemné nostalgie, touhy poznat pravdu a odhodlání projevit svůj názor v blízkosti těch, na kterých opravdu záleží.

.
Celkový program Dnů otevřených dveří naleznete zde.
.
Zaměstnanci a žáci Masarykova gymnázia v Příboře se těší na vaši návštěvu!
2022_Logo_DOD