Ema na hradě

V úterý 7. 9. 2021 proběhlo v rámci akce „Chemie a další přírodní vědy“ na Slezkoostravském hradě slavnostní vyhlášení soutěže Korchem 2020/21 spojené s demonstrací efektních pokusů a s předáním cen 20 nejlepším účastníkům. Korchem je korespondenční soutěž pro žáky základních škol, které baví chemie. Soutěž probíhá ve třech kolech v průběhu celého školního roku a obsahuje teoretickou a praktickou část.

Z naší školy byla oceněna žákyně tercie Ema Jašková. Ema v loňském školním roce s chemií teprve začínala, proto je pro ni umístění mezi nejlepšími řešiteli velkým povzbuzením do dalšího studia. Z Ostravy si Ema odvezla krásný hrneček s periodickou soustavou prvků a další drobné dárky, ale také spoustu zážitků z bohatého programu, plného nejen chemických pokusů, ale i her a soutěží.

RNDr. Svatava Sumbalová, vyučující Ch