Fyzika kolem dokola

Začínají první hodiny týdne, je pondělí 7:50 a mnozí septimáni, kteří se naučili chodit minutu před zvoněním, stále netuší, že dnešní vyučování vystřídala přednáška fyzikálního odborníka Ondřeje Srby. Posledních pět minut přestávky se pro některé z nás tedy neslo v duchu zmateného hledání učebny. Naše pozornost se však brzy přesunula k přednášejícímu a k jeho výkladu o fyzice.

Pokud máte pocit, že dvě hodiny naplněné fyzikální teorií nemohly být zábavné, tak je to omyl. Přednáška plná elektřiny, jaderných elektráren a historie z tohoto oboru probudila zájem i u nejhumanitněji zaměřených spolužáků a přiblížila nám princip i historii této vědy v jiném světle, než ho známe z klasické výuky. Dozvěděli jsme se nejen, jak funguje základní princip jaderných elektráren, ale i jak vypadaly ty úplně první.

Na konci přednášky se nikomu z nás nechtělo opouštět učebnu, všichni jsme se shodli, že takové hodiny bychom uvítali častěji a že fyzika není jen to jediné vyjmenované slovo po F, ale že dokáže být opravdu zajímavá.

Zuzana Krčmáriková, septima

.