Fyzikální olympiáda 2020/2021

I v době ovlivněné šířením nemoci Covid-19 stále probíhají na školách nejrůznější soutěže. Ani fyzika v této souvislosti nezůstala stranou. Přestože jsou naši žáci plně zaměstnáni distanční výukou, najdou se i takoví, kteří fyzice rádi věnují více času.

Všichni žáci nižšího gymnázia byli prostřednictvím Google Meet seznámeni při běžné výuce fyziky s možností zapojit se do Fyzikální olympiády. Následně se přihlásilo několik žáků z tercie a kvarty. Všichni měli možnost komunikovat s vyučujícími přes e-mail a Google Classroom. V průběhu stanovených týdnů posílali svá řešení jednotlivých příkladů a vyučující jim následně poskytovali zpětnou vazbu.

Úspěšnými řešiteli se stali nakonec čtyři z nich. Všichni postoupili do okresního kola, které se konalo 18. 3. 2021, poprvé za celou dobu existence Fyzikální olympiády distančně.

S potěšením můžeme konstatovat, že všichni čtyři zástupci naší školy se stali úspěšnými řešiteli okresního kola.
V kategorii E „zabodoval“ Jáchym Kohout z kvarty, v kategorie F pak tři žáci tercie – Vendula Štefaníková, Kryštof Žatečka a Jakub Ražnok.

Všem jmenovaným k úspěchu a k příkladné reprezentaci školy blahopřejeme.

Mgr. Jiří Kadlček, vyučující F