Hodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021

Milí žáci,

máme tady závěr I. pololetí školního roku 2020/2021. Dalšího pololetí, kdy byla výuka z velké části založena na vašem aktivním přístupu, samostatnosti a zodpovědnosti. V případě učitelů pak na snaze hledat nové možnosti a příležitosti, jak vám učivo zprostředkovat pokud možno zajímavým a atraktivním způsobem. Hlavním cílem učitelů naší škol vždy bylo, je a bude připravit vás za všech okolností nejen na další studium, ale také na praktický život. Jak to bude v následujícím období, lze těžko odhadovat. S jistotou můžeme říct pouze to, že i II. pololetí školního roku 2020/2021 začneme distanční formou výuky.

V rámci bilancování I. pololetí bych chtěl nejen vám, ale také vašim rodičům poděkovat za účast na „Vánoční potravinové sbírce“. Svým přístupem a ochotou pomoci druhým jste společně se zaměstnanci školy nashromáždili 608 kg potravin, které byly před vánočními prázdninami předány Potravinové bance v Ostravě. Jednalo se o významný příspěvek, který i v tomto pro všechny nelehkém období ukázal, že žáci a zaměstnanci Masarykova gymnázia v Příboře považují za samozřejmé pomáhat těm, kteří to v životě potřebují. Ještě jednou vám děkuji.

S ohledem na aktuální epidemiologická opatření není možné předat vám vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 osobně. Tváří v tvář ocenit práci, kterou jste v I. pololetí školního roku odvedli. Nestandardní doba si žádá nestandardní řešení. Hodnocení za I. pololetí vám bude zpřístupněno prostřednictvím programu Bakaláři dnes po 12 hodině. Vysvědčení, popřípadě jeho výpis, obdržíte v den vašeho návratu do školy.

Co si přát do dalšího pololetí? Určitě především co nejrychlejší bezpečný návrat k prezenční formě vzdělávání. Současně také aktivnější komunikaci učitelů s žáky a žáků s učiteli i mimo prostředí webinářů. Právě vzájemná komunikace a snaha o pochopení toho druhého je při distanční formě vzdělávání velmi důležitá. Mnoho nedorozumění v uplynulém období vzniklo hlavně proto, že jsme přestali vzájemně sdílet své potřeby, obáváme se upozornit na to, že něčemu nerozumíme nebo nám něco nejde. Zkusme právě na zlepšení vzájemné komunikace společně zapracovat. Připusťme si, že i na druhé straně monitoru sedí člověk, který není dokonalý, může chybovat nebo mít své starosti. Pevně věřím, že to společným úsilím zvládneme!

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy