Hygienická a organizační pravidla pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

právě začínající školní rok bude v mnohém jiný, než jsme byli doposud zvyklí. Věříme, že všechna nařízení a opatření, se kterými se budeme muset v průběhu dalších měsíců vypořádat, zůstanou pro většinu z nás pouhou vzpomínkou. Jsme přesvědčeni, že společnými silami vše zvládneme a zároveň doufáme, že se nám podaří zachovat ve škole příjemnou, přátelskou a bezpečnou atmosféru, na kterou jste nejen vy, ale také vaši učitele dlouhodobě zvyklí.

„Hygienická a organizační pravidla pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021“

o

Nošení roušek aktuálně dle pokynů dotčených orgánů státní správy není v prostorech školy povinné; přesto pokud se někdo z účastníků vzdělávání (žák, zaměstnanec školy) cítí s rouškou (resp. jinou obdobnou ochranou) bezpečněji, může tento ochranný prostředek využívat v době vyučování za předpokladu, že nedojde k porušení pravidel BOZ(P).

Žáci i zaměstnanci školy se stravují ve Školní jídelně Komenského, jejímž zřizovatelem je město Příbor. S ohledem na tuto skutečnost jsou hygienická, epidemiologická a organizační opatření školní jídelny odlišná od těch, která jsou nastavena pro vzdělávání žáků ve škole (více viz informace ve školní jídelně).

„Organizace školního stravování ve školním roce 2020/2021“

o

S přáním úspěšného a zdraví plného školního roku
za všechny zaměstnance Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy