Informace pro žáky maturitních ročníků

Usnesením vlády České republiky č. 1198 ze dne 20.11.2020 je od středy 25.11.2020 opět povolena osobní přítomnost na vzdělávání žákům závěrečných ročníků středních škol. Vzhledem k tomu, že musí být dodržena homogenita tříd, není možné tvořit skupiny napříč třídami. S ohledem na uvedené bude od 25.11.2020 výuka realizována kombinací prezenční formy a on-line konzultací.

o

Organizační opatření:

– vstup do školy bude zadním vchodem přes šatny;
– výuka bude probíhat dle individuálního rozvrhu, který je k dispozici na stránkách školy (Odkaz Studium, pododkaz Rozvrhy pro webináře);
– v rozvrhu je fialově vyznačena prezenční výuka, červeně vyznačeny webináře, které vyučující povedou z domova a černě vyznačeny webináře, které vyučující povedou ze školy;
– „zvonění“ zůstane zachováno jako na webinářích (tzn. 8:00 – 8:45; 9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 15:30);
– výuka Čj, M, Aj, Nj, Rj, Frj, Zsv, F, Bi bude probíhat prezenční formou v době 8:00 – 12:45, ne každý den začínáte v 8:00 hodin;
– v případě Aj, Nj, Rj, Frj musela být hodinová dotace z organizačních důvodů snížena, bude vám náhradou zadávána samostatná práce;
– výuka volitelných předmětů bude probíhat v době 14:00 – 15:30 formou on-line konzultací (výjimkou je CM/2, které bude probíhat na třikrát po 1 hodině prezenčně);
– pokud se vám časy odpoledních webinářů (konzultací) překrývají, bude si muset dle svých priorit zvolit pouze jeden z nich;
– v případě některých volitelných předmětů nebudou webináře (konzultace) z organizačních důvodů realizovány;
– čas 12:45 – 14:00 je vymezen na váš přesun domů na on-line webináře (konzultace) k volitelným předmětům;
– pokud by někdo přesun nestíhal, může zůstat ve škole ve stanovené kmenové učebně a připojit se na webinář (konzultaci) odtud;
– s ohledem na organizaci školního stravování ve školní jídelně je přesně vymezena doba, kdy si můžete dojít na oběd (tato doba bude ještě upřesněna na konkrétních cca 15-20 minut v daném časovém rozmezí, je nutné ji dodržet).

o

Hygienická a epidemiologická opatření:

– výuka bude probíhat v předem stanovených učebnách (s výjimkou cizích jazyků se nebudete stěhovat);
– kmenovou učebnou pro 4.A je učebna č. 36, kmenovou učebnou pro 4.B je učebna č. 51 a kmenovou učebnou pro Ok je učebna č. 35;
– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole;
– vzhledem k tomu, že je v souladu s metodickým pokynem povinnost pravidelně větrat, je potřeba mít s sebou ve třídě teplé oblečení (mikinu, bundu);
– s ohledem na úklid a dezinfekci prostor je povinností každého přezouvat se;
– po celou dobu pobytu ve škole je povinnost dodržovat stanovená pravidla pro mytí a dezinfekci rukou.

o

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy