Informace pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia

Usnesením vlády České republiky č. 1199 ze dne 20.11.2020 je od pondělí 30.11.2020 opět povolena osobní přítomnost na vzdělávání žákům nižšího stupně víceletého gymnázia, a to formou rotační výuky. S ohledem na podmínky rotační výuky, které stanovilo MŠMT, bude prezenční výuka celých tříd probíhat podle následujícího harmonogramu:

v týdnu 30.11. – 4.12.2020 … prima, sekunda
v týdnu 7.12. – 11.12.2020 … tercie, kvarta
v týdnu 14.12. – 18.12.2020 … prima, sekunda

V týdnech, kdy nebude probíhat prezenční výuka, je pro žáky povinná distanční forma vzdělávání dle pravidel z předchozího období. Z organizačních důvodů byly provedeny drobné úpravy v termínech webinářů. Aktuální rozvrh (prezenční výuka i webináře) je k dispozici na stránkách školy (Odkaz Studium, pododkaz Rozvrhy pro webináře).

o

Organizační opatření:

– vstup do školy bude zadním vchodem přes šatny;
– výuka bude probíhat dle individuálního rozvrhu, který je k dispozici na stránkách školy (Odkaz Studium, pododkaz Rozvrhy pro webináře);
– v rozvrhu je fialově vyznačena prezenční výuka, červeně vyznačeny webináře, které vyučující povedou z domova a černě vyznačeny webináře, které vyučující povedou ze školy;
– „zvonění“ zůstane zachováno jako na webinářích (tzn. 8:00 – 8:45; 9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45, 11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45);
– prezenční výuka bude v případě některých předmětů z organizačních důvodů redukována tak, aby týdenní rozsah hodin činil 25;
– prezenční výuka nebude probíhat v Vv, Hv, Tv a volitelných předmětech;
– s ohledem na organizaci školního stravování ve školní jídelně je přesně vymezena doba, kdy si můžete dojít na oběd (tato doba bude ještě upřesněna na konkrétních cca 15-20 minut v daném časovém rozmezí, je nutné ji dodržet).

o

Hygienická a epidemiologická opatření:

– výuka bude probíhat v předem stanovených učebnách (s výjimkou cizích jazyků se nebudete stěhovat);
– kmenovou učebnou pro P je učebna č. 8, kmenovou učebnou pro S je učebna č. 7, kmenovou učebnou pro T je učebna č. 7 a kmenovou učebnou pro Kv je učebna č. 8;
– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole;
– vzhledem k tomu, že je v souladu s metodickým pokynem povinnost pravidelně větrat, je potřeba mít s sebou ve třídě teplé oblečení (mikinu, bundu);
– s ohledem na úklid a dezinfekci prostor je povinností každého přezouvat se;
– po celou dobu pobytu ve škole je povinnost dodržovat stanovená pravidla pro mytí a dezinfekci rukou.

o

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy