Jarní fáze druhého ročníku projektu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“

I přes několikanásobné vyhlášení nouzového stavu a dalších protipandemických opatření pokračoval izraelsko-český projekt „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“ i v druhém pololetí školního roku 2020/2021, kdy se spolupráce se žáky naší partnerské školy z Mazkeret Batya School v rámci možností nejen rozvinula, ale i náležitě prohloubila.

Pod vedením paní profesorky Michal, koordinátorky z izraelské strany, proběhly dva klíčové sledy on-line schůzek, na nichž žáci prezentovali výsledky svých prací, které měly navzájem představit tradice obou našich národů.

V březnu žáci, rozdělení do čtyř skupin, zpracovali a svým přátelům navzájem prezentovali čtyři základní témata spojená s tradicemi obou států. První skupina v rámci kategorie Hudba (Best playlist) sestavila a odprezentovala několik písní reprezentujících tuto oblast kultury v obou zemích, druhá se zaměřila na domácí kuchyně (Best food) obou národů, a tak měli účastníci možnost sledovat na videích přípravu tří druhů jídel, včetně podrobných receptů. Poslední edukativní část byla zaměřena na (nejen turisticky) atraktivní a historicky zajímavá místa (Must-visit places) obou zemí. Kreativitou pak hýřily „čtvrté“ skupiny na obou stranách, neboť je k tomu téma přímo vybízelo: svým přátelům měli předestřít, jak by se dal v jejich zemi prožít nádherný večer (Great night-out) …

Po tomto obohacujícím „dvojbloku“ (příprava – prezentace témat) následovalo 6. a 13. května další on-line dvojsetkání, jehož podstatou bylo zpracovat další témata, tentokrát zaměřená na česko-izraelské vztahy v různých dobách i oblastech života. Oproti březnovému sledu se sice účastníci projektu opět rozdělili do skupin, tentokrát ale navzájem národnostně promíchaných, aby si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i spolupráci na dálku.

První schůzka byla opět věnována přípravě, takže si žáci v rámci každé skupiny společně vybrali z navrženého okruhu téma a to pak zpracovávali v podobě plakátu. Líčit detailní kroky žáků v rámci jednotlivých skupin nelze, protože byli rozděleni do izolovaných „podučeben“, kde v obecné rovině probíhala nejen debata o samotném výběru tématu, ale následovalo i jeho technické zpracování. V tomto směru ukázali účastníci na obou stranách nejen svou vynikající úroveň znalostí angličtiny jako „projektového“ jazyka, ale zároveň uplatnili i rozsáhlé znalosti v dalších oborech, stejně jako svou schopnost pracovat s informacemi (vyhledávání, selekce, užití) a kreativitu. Samostatnou kapitolou zůstává stránka výtvarně-technická zahrnující nejen vytříbenost v oblasti vkusu, ale i technické možnosti a samozřejmě především schopnosti žáků dané možnosti využít.

Při následné prezentaci o týden později pak byla představena jednotlivá témata. Jedno z nich se například týkalo historie, konkrétně samotného počátku vzniku státu Izrael, kdy do této oblasti v roce 1948 směřovaly dodávky zbraní z tehdejšího Československa, které umožnily nově vzniklému státu ubránit svou nezávislost a svobodu. Mezi dalšími tématy pak najdeme mimo jiné osobnost našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který jako první hlava státu oblast tehdejší Palestiny navštívil a prohlásil Židy za národ mající právo na vznik vlastního státního útvaru. Vedle těchto historických témat pak celá fáze projektu vyvrcholila náhledem do oblastí ryze současných, kde se projevuje vzájemná spolupráce mezi našimi národy. Právě proto byla například zevrubně popsána součinnost odborníků obou zemí v oblasti nanotechnologií a třešničkou na dortu se stal popis Českého centra v Tel Avivu (Czech Centre Tel Aviv) a jeho činnosti jako kulturního svatostánku permanentně nabízejícího nejen koncerty a další hudební akce, ale také různé výstavy, divadelní, taneční a filmová představení, stejně jako přednášky či debaty.

Těmito slovy lze také ukončit i hodnocení daného období projektu „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“, jehož „finálové části“ se zúčastnila i iniciátorka celé akce paní Rachel Alon Margalit. V samotném závěru je třeba poděkovat všem zapojeným žákům, i pedagogům z obou partnerských škol, kteří v rámci možností po celý rok naplňovali, bez ohledu na odlišnost světů a kultur, hlavní ideu celého projektu: „Make yourself at home!“.

Mgr. Alexandr Orošnjak, vyučující Čj