Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek

Již druhým rokem pořádá naše škola ve spolupráci s DDM Kopřivnice třídenní adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků, primy a kvinty. Většina žáků si s příchodem na novou školu klade řadu otázek. Jací budou moji spolužáci? Jaký budeme kolektiv? Bude se mi ve škole dařit? Budu se mít na koho obrátit o pomoc? Najde se ve škole někdo, komu se budu moci svěřit?

Základním předpokladem k tomu, aby žáci úspěšně zvládli studium na gymnáziu, je vytvoření správně fungujícího třídního kolektivu, kde jedinec bude respektovat kolektiv a kolektiv jedince. Vzhledem k tomu, že se žáci na počátku studia znají pouze ze školního prostředí, je vícedenní adaptační kurz vhodným prostředkem k tomu, aby se mezi nimi „prolomily ledy“. Žáci jsou delší dobu společně na jednom místě a každá aktivita na ně má hlubší vliv už jenom proto, že i po skončení programu zůstávají pospolu a prožitky sdílejí navzájem. Žáci se velmi rychle naučí, že pro úspěch kolektivu je potřebná vzájemná spolupráce a tolerance.

Ve stejnou dobu pořádáme adaptační kurz také pro žáky kvinty. Tito žáci jsou na naší škole již čtyři roky. Přesto v souvislosti s přechodem z nižšího stupně víceletého gymnázia na vyšší u nich dochází k výraznému zlomu ve studijní oblasti. Tento okamžik má také výrazný dopad na třídní kolektiv. Adaptační kurzy jsou tím nejvhodnějším nástrojem, jak vytvořený třídní kolektiv „resuscitovat“, dát mu nový „vítr do plachet“. Žáci jsou zde v rámci jednotlivých aktivit nuceni spolupracovat i s těmi, které ve školním prostředí zrovna nevyhledávají. Na základě adaptačních kurzů mnohdy dochází k přehodnocení jejich názoru na spolužáky.

Hlavním cílem adaptačních kurzů je kromě zábavy vytvořit pozitivní a efektivně pracující třídní kolektivy schopné kontinuálně akceptovat požadavky na ně kladené v souvislosti se studiem na gymnáziu.