Koronavirus – doporučení pro zákonné zástupce/rodiče k aktuální epidemiologické situaci

S ohledem na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě a pokyny zřizovatele školy (Moravskoslezský kraj) se na vás obracíme s žádostí, abyste své děti poučili o tom, jaké hygienické zásady je potřeba dodržovat. K poučení můžete využít webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo níže uvedený stručný návod.

Jak se chránit?

  • Dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou.
  • Pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
  • Používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
  • Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí.
  • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat roušku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

 

Zároveň s ohledem na doporučení zřizovatele školy (Moravskoslezský kraj) žádáme zákonné zástupce/rodiče, aby žáky, kteří se v průběhu jarních prázdnin vyskytovali v rizikových oblastech (zejména Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto), nechali po příjezdu doma ve 14 denní karanténě. Toto platí i pro žáky, kteří se mají v termínu 8. – 13. 3. 2020 účastnit lyžařského kurzu na Bílé.

Dále Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje všem cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 °C, kašel a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstali doma, omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že všechny případné komplikace spojené s aktuální situací v klidu vyřešíme. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

Informace KHS MSK pro školy

o

2020_Koronavirus