Mimořádné opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 se zakazuje s účinností od středy 11. 3. 2020 až do odvolání osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Toto opatření se týká i našeho gymnázia. Žádáme žáky školy, aby každý den sledovali webové stránky školy a školní maily, kde budou zveřejňovány informace k výuce, případně zadaná samostatná práce.

Pro efektivitu přijatých opatření je potřebné, aby se žáci zdržovali doma. Obědy žáků jsou ve školní jídelně automaticky hromadně odhlášeny.

Po konzultaci se zřizovatelem školy (Moravskoslezský kraj) není nutné předčasně ukončit lyžařský kurz pro žáky sekundy a kvinty na Bílé. V případě požadavku na dřívější ukončení kurzu ze strany některého ze zákonných zástupců kontaktujte ředitele školy nebo vedoucího kurzu Mgr. Jiřího Svobodu.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o

o

o

o

o