Navrhni projekt 2015

V letošním roce jsme se opět probojovali do regionálního kola soutěže „Navrhni projekt 2015“, kterou již po čtvrté vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Soutěž spočívá v tvorbě projektů, spadajících do oblastí operačních programů Strukturních fondů EU. Projekt musí mít všechny náležitosti skutečného projektu, včetně rozpočtu, dodavatelských firem, stavu udržitelnosti aj. Hodnotitelé pak vyberou projekt, který se nejvíce blíží požadavkům na projektovou dokumentaci.

Po úspěchu v loňském roce, kdy jsme se s naším projektem probojovali až do celostátního finále, jsme se rozhodli, že se pokusíme připravit tzv. „tvrdý“ projekt, tedy s rozpočtem přesahujícím milion korun.
Téma projektu jsme si vybrali v našem městě. Název „Proti povodním v Příboře a jeho okolí“ napovídá hodně o jeho zaměření. Zabývali jsme se výstavbou mobilního protipovodňového hrazení v oblasti rychlostní komunikace 1/48.

Po dlouhém rozhodování poroty jsme se v regionálním (krajském) kole umístili na 2. místě. Bohaté zkušenosti získané v loňském i letošním ročníku nám potvrdily, že prostředí evropských projektů je velmi tvrdým kolbištěm, kde je potřeba mít i ostré lokty.

Alena Slavíková a Jan Dobeš