Nejlepší haiku semináře Současná literatura

V měsíci lednu proběhlo ve škole hlasování, kterého se zúčastnilo na dvě stě padesát účastníků. Rozhodovali, která báseň haiku vytvořená účastnicemi semináře současné literatury třetích ročníků se jim nejvíce líbí. O přízeň čtenářů tohoto druhu japonské poezie bojovalo devět básniček. Vítězkou se nakonec s maličkým náskokem stala Kristýna Vývodová ze 3.A. Těsně na paty jí šlapaly Anežka Stabravová rovněž ze 3.A a Natálie Gapková ze septimy, které získaly obě stejný počet hlasů. Našim talentovaným básnířkám blahopřejeme a doufáme, že se s jejich tvorbou potkáme i v budoucnosti.

.

Kristýna Vývodová.
Je mi blíž a blíž
Ztrácím se v jeho očích
………První polibek

Anežka Stabravová
……….Ležíme spolu
……….V příjemné dřímotě
—- Ránu navzdory.

Natálie Gapková
Palčivý pocit.
……….Slza se přelévá přes
……….víčko. Samota?

Mgr. Lenka Ocásková, vyučující semináře Současná literatura

.