Ohlédnutí za GypriFESTEM

GypriFESTEM Masarykova gymnázia v Příboře, multižánrovým festivalem hudby, tance, divadla a trochu i poezie, vyvrcholil školní rok 2022/2023, který se nesl v duchu oslav 120. výročí založení gymnázia.

Potvrdil, že je-li dobrá vůle a přání strávit společné chvíle, mohou se na jevišti sejít zástupci nejrůznějších generací z řad absolventů, žáků i veřejnosti. Pojítko mezi všemi bylo jediné – příborské gymnázium. Část vystupujících školou prošla, část právě setrvává v jejích lavicích. A ti, kdo zmíněnou školu nenavštěvovali, zřejmě taktéž našli dobrý důvod se festivalu zúčastnit.

A tak jsme se v sobotu 24. 6. 2023 mohli stát svědky zajímavých setkání spolužáků, učitelů se svými žáky, učitelů se svými bývalými kolegy, pedagogů s rodiči. Co vytanulo v myslích absolventů a co poté napsali do pamětních knih:

„Nádherné vzpomínky na léta strávená v budově Masarykova gymnázia se dostaví vždy při vstupu do těchto krásných prostor a při setkáních s těmi, kteří mě inspirovali na mé cestě vzděláním. Děkuji.”

„Chybělo mi to tady…To asi nám všem.”

„Víc než 25 let, ale jako včera. Láska navždy. Děkujeme.”

.

Program GypriFESTU byl bohatý. V dopoledních hodinách současní učitelé připravili příjemné okamžiky pedagogům v důchodovém věku. Pro návštěvníky bylo v aule připraveno autorské divadelní představení Jany Netušilové, žákyně septimy, „Říkejte mi studente” a v průběhu celého dne si mohli příchozí prohlédnout prostory gymnázia a zavzpomínat na svá studentská léta.

Odpolední program se odehrával v příborském parku, kde se do večera hrálo, zpívalo a tančilo. Když jsme absolventům v září 2022 poprvé napsaly a současným žákům ve škole sdělily, že „program je v jejich rukou”, šlo malinko o nadsázku. Na reakce jsme čekaly s určitými obavami.  Ale obojí, nadsázka i obavy, se změnily v reálnou, žánrově i autorsky pestrou, ale především neopakovatelnou přehlídku téměř třicetileté historie uměleckých počinů žáků školy a jejich přátel. Tuto skutečnost jsme si naplno uvědomily až při poslechu zvukových záznamů jednotlivých vystoupení. Vždyť některá vznikla speciálně proto, aby poprvé, a snad ne naposled, zazněla právě na GypriFESTU. Od klasiky, která v parku překvapila intenzivní zvukovou krásou, přes milou vzpomínku na doby operetní až ke známým „hitovkám” české i světové hudební produkce se dramaturgie sobotního odpoledne zdárně naplňovala. Její podstatnou část tvořila rovněž původní tvorba některých kapel. Domníváme se, že pro mnohé velmi inspirativní a zajímavá. Jednotlivá vystoupení propojená mluveným slovem, ukázkami z literární produkce žáků i osobními postřehy či vzpomínkami členů kapel dokreslovaly atmosféru sobotního odpoledne. Bylo příjemné vnímat jejich nestrojenou upřímnost a slovy češtinářky řečeno „neodklánění se od tématu“, tedy od Masarykova gymnázia v Příboře a všeho, co je s ním spojeno.

Zřejmě nelze vyjmenovat všechny vystupující, bylo jich kolem sedmdesáti, ale co je třeba vyzdvihnout, je zájem a chuť do toho jít. Věnovat přípravě spoustu času, který se v proudu pracovních a rodinných událostí nehledá lehce.

Děkujeme  všem, kteří přišli a i přes deštivé počasí si GypriFEST užili s námi!

Mgr. Jarmila Moravčíková, Mgr. Lenka Svobodová

.