On-line testy k přípravným kurzům

Dne 27. 4. 2020 byl žákům, kteří v letošním školním roce absolvovali na naší škole přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z českého jazyka a z matematiky, a jejich zákonným zástupcům, zaslán mail s pokyny k realizaci on-line testu z českého jazyka a on-line testu z matematiky. V rámci těchto testů si mohou prověřit svou aktuální připravenost k přijímacím zkouškám na střední školu v letošním školním roce. Testy odráží učivo, které bylo s vyučujícími probíráno v rámci přípravných kurzů, současně by se mělo jednat o stěžejní témata jednotné přijímací zkoušky. Jde o opakovací testy, jejichž cílem není simulovat skutečnou podobu jednotné přijímací zkoušky, ale pouze dát žákům příležitost procvičit si zásadní témata.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

o

o

o

o

o