Oznámení o konání řádných voleb do školské rady

V termínu od 22. do 26. června 2020 se prostřednictvím programu Bakaláři uskuteční řádné volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Dne 24. června 2020 od 9:15 do 9:45 hodin se ve sborovně školy uskuteční řádné volby do školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Seznam kandidátů pro volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
MUDr. Michal Grodza
Mgr. Pavlína Masopustová
Mgr. Jaroslav Sosík

Seznam kandidátů pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Petr Caloň
Mgr. Jana Drlíková
Mgr. Jiří Šplíchal

o

Mgr. Lucie Zahálková Bukovjanová
předseda volební komise