AKTUALITY

Mezinárodní výměnný projekt „Kennen wir un...

V pátek 10. června 2016 panoval v jazykové učebně našeho gymnázia od brzkých ranních hodin podezřelý ruch. Jeho příčinou byli žáci kvarty, kteří se pod bedlivým dohledem paní učitelky PaedDr. Evy Koďouskové a paní uči...

Pokračovat

Vítězství v mezinárodní soutěži „Co víš o ...

Dne 9. června 2016 proběhlo v Kapitulní (Obřadní) síni Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích finále 15. ročníku tradiční mezinárodní soutěže „Co víš o československých legiích? – Čo vieš o československých légiách?“,...

Pokračovat

Téma dne je i naším tématem aneb zajímáme ...

Informace jsou hybnou silou moderní společnosti, jejich aktuálnost a objektivita mají velký podíl na všeobecném rozhledu člověka, který je z velké části ovlivňován prostřednictvím médií.

Právě z  tohoto důvodu ...

Pokračovat

Eurorebus 2016

V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili již 21. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus. Dne 23. dubna 2016 proběhlo v Ostravě krajské kolo, do kterého se na základě korespondenčních kol probojovaly třídy t...

Pokračovat

Geologické kladívko 2016

Na naší škole se již stalo tradicí spolupracovat s Geologickým pavilonem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, jednak při geologických exkurzích a také účastí na znalostní soutěži „Geologické kladívko“.<...

Pokračovat

Majáles Masarykova gymnázia v Příboře

V sobotu 11. června 2016 se v Příboře konal již tradiční Majáles Masarykova gymnázia Příbor. Jedná se o akci, pořádanou ve spolupráci školy a města, která se koná pravidelně jednou za dva roky. Jejím cílem je přiblíži...

Pokračovat

Burza učebnic

Masarykovo gymnázium v Příboře oznamuje, že proběhne tradiční žákovská burza učebnic.

termín: pátek 24. června 2016
čas: 13:15-13:45 hodin
místo: vestibul školy (vstup hlavním vchodem)

Ceny p...

Pokračovat

VZPoura úrazům

Jednoho krásného květnového dne (18.5.2016) do naší školy zamířili ambasadoři VZPoury, aby ukázali žákům něco ze života vozíčkářů a postižených. Nikdo z nás nevěděl, co čekat, jak bude setkání spojené s besedou probíh...

Pokračovat
Logo Moravskoslezský kraj

Partneři

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás