Pokyny k distančnímu vzdělávání – P, S, T, Kv

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci přechází i žáci nižšího stupně víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) na distanční formu vzdělávání. Aby výuka fungovala ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou všichni dodržovat. Základní informace naleznete v „Pravidlech pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021“.

  1. S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro žáky povinná.
  2. Všichni vyučující a žáci budou využívat jednotnou platformu (Google) a dodržovat stanovená „Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021“.
  3. Výuka bude probíhat kombinací zadané samostatné práce výhradně prostřednictvím Google Classroom a on-line výuky formou webinářů výhradně prostřednictvím Google Meet.
  4. „Rozvrh pro webináře“ bude odlišný od rozvrhu prezenční výuky. Webináře začnou probíhat od pondělí 19. 10. 2020 a jejich přehled naleznete od čtvrtka 15.10.2020 na stránkách školy www.gypri.cz (odkaz Studium/Rozvrh hodin pro webináře).
  5. Webináře pro hlavní předměty (Čj, Aj, Nj, Rj, Frj, M, F, Ch, Bi, Z, Ov, D, Ivt) budou probíhat ve dnech pondělí až pátek v době od 8:00 do 12:00 hodin. Výuka volitelných předmětů formou webináře probíhat nebude.
  6. Kompletní pokyny na daný týden budou žákům k dispozici vždy nejpozději v pondělí v 8:00 hodin. Učitelé mohou zasílat informace průběžně vždy od pátku 15:00 hodin předchozího týdne.
  7. Průměrná denní časová náročnost na žáka v daném týdnu by měla být cca 5 hodin (300 minut). S ohledem na uvedené je potřeba, aby si žáci zadanou práci vhodně rozvrhli a předcházeli tak jejímu hromadění.
  8. Termín pro splnění zadané týdenní samostatné práce je vždy pátek daného týdne distančního vzdělávání. Učitelé jsou povinni tuto skutečnost respektovat.
  9. Součástí distančního vzdělávání bude také hodnocení zadané samostatné práce, testů, „zkoušení“, … v souladu s klasifikačním řádem. Klasifikace bude průběžně zapisována do programu Bakaláři.
  10. Omlouvání nepřítomnosti na webináři se bude realizovat prostřednictvím elektronické třídní knihy (EduPage).

o

V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání mají žáci i při této formě vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd. S ohledem na tuto skutečnost si musí každý žák odhlásit/přihlásit oběd na daný den, škola nemůže provést hromadné odhlášení obědů.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy