Pokyny pro závěr školního roku

Školní rok 2019/2020 bude oficiálně ukončen v úterý 30. června 2020. V této souvislosti je potřeba řídit se níže uvedenými pokyny:

  • vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude předáváno ve stanovených učebnách (přehled bude ve vestibulu školy). Žáci se dostaví do školy na 8:00 hodin, předávání bude trvat do cca 8:30 hodin (vysvědčení, která nebudou vyzvednuta, je možno v období hlavních prázdnin vyzvednout v úředních hodinách na sekretariátu školy);  
  • vstup do školy bude předním vchodem, žáci se nebudou přezouvat;
  • žáci třídním učitelům odevzdají vyplněné omluvné listy/žákovské knížky;
  • v případě, že žák bude potřebovat potvrzení o návštěvě školy (pro rodiče, brigády, …), informuje o této skutečnosti v předstihu třídního učitele;
  • tradiční slavnostní ukončení školního roku v aule letos nebude realizováno, předání diplomů nejlepším žákům tříd proběhne na počátku školního roku 2020/2021;
  • učebnice z letošního školního roku se budou vracet a nové dostávat až v září 2020 (dle pokynů na webových stránkách v souvislosti se zahájením nového školního roku);
  • fotografování tříd proběhne v průběhu září 2020;
  • při odchodu ze školy si žáci vyzvednou osobní věci ze šaten, aby mohlo dojít v průběhu prázdnin k jejich úklidu;
  • pověření žáci vrátí klíče od školních šaten třídnímu učiteli;
  • od 8:30 do 9:30 hodin budou zájemcům vráceny (v případě zájmu) věcné dary do tomboly z nerealizovaného školního plesu v letošní roce.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy