Popojedem …

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ  Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: P38/18

Výše dotace: 80.000,00 Kč

Cílová skupina: 1.A, kvinta

Termín realizace: září 2018 – srpen 2019

 

Ve školním roce 2018/2019 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Popojedem…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, je zaměřen na prevenci rizikového chování žáků 1.A a kvinty. U žáků 1.A se zaměříme na adaptaci na nový kolektiv a školu. Žáci kvinty již spolu strávili čtyři roky na nižším gymnáziu, proto se zaměříme na hladký a bezproblémový přechod kolektivu na gymnázium vyšší.

Projekt kombinuje besedy, programy, kurzy a Dny prevence. Na začátku proběhne adaptační program a adaptační kurz, kde se noví žáci důkladněji seznámí nejen mezi sebou navzájem, ale také s vyučujícími a staršími spolužáky, kteří pro ně budou organizovat jednotlivé aktivity. Abychom co nejvíce propojili obě třídy v ročníku, budou Dny prevence či některé kurzy probíhat pro obě třídy společně. Tímto propojením se zlepší vztahy napříč třídami a také celková sounáležitost se školou. Z konkrétních rizikových projevů chování se zaměříme například na rizika sociálních sítí, internetu, ale také xenofobie či závislostí. Na některých programech spolupracujeme s odborníky zvenčí například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost či Bc. Pavlem Matulou, se kterými máme dlouhodobě výborné zkušenosti.

o

msk