Potravinová sbírka 2015

Po „zahřívacím kole“ v loňském roce se i v tom letošním rozhodlo Masarykovo gymnázium zapojit do „Potravinové sbírky“ organizované Potravinovou bankou Ostrava, z.s. Jednalo se o humanitární akci zaměřenou na pomoc lidem v nouzi. Příjemci pomoci jsou:
– lidé bez domova;
– lidé v azylových domech, v momentální sociální nouzi;
– lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením.

Žáci školy byli nejprve seznámeni s podmínkami a důvody sběru potravin svými třídními učiteli a vyučujícími biologie. Vybíraly se zejména trvanlivé potraviny před datem spotřeby – cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti, apod. Samotný průběh sbírky ukázal se, že žákům i zaměstnancům naší školy není složitá životní situace těchto lidí lhostejná.

Ne vždy se nám může v životě podařit pomoci tak snadným, a přitom efektivním způsobem. Využili jsme šanci ukázat, že nejsme k lidem v nouzi lhostejní. Potraviny pomohou často více než odpovídající finanční obnos. Sbírka probíhala od 12.10.2015 do 16.10.2015 a díky přispění více než stovky rodin našich žáků i celé řady vyučujících se podařilo vybrat 303 kg potravinové pomoci odpovídající hodnotě 25.380,00 Kč.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří aktivně potravinové sbírky zúčastnili. Ne všichni z nás mají to štěstí, že je o ně dobře postaráno. Věříme, že náš příspěvek v podobě potravin přinese aspoň na chvíli ulehčení v životě těm, kteří naši pomoc potřebují.

potr_sb_15