Předání cen XIII. ročníku soutěže „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“

Na rozdíl od předešlých let, kdy tradiční a zároveň i velmi slavnostní předávání cen účastníkům literární soutěže nazvané „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“ probíhalo v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou některé z významných osobností, byla letos, vzhledem k protipandemickým opatřením celá akce, k lítosti všech potenciálních účastníků, zrušena.

Přestože celá slavnostní atmosféra ceremoniálu spojeného s předáváním cen a především setkáním se zajímavými hosty nemohla proběhnout podle plánu, díky nesmírné obětavosti organizátorů – členů Masarykova demokratického hnutí – výkonné tajemnice magistry Jindřišky Nevyjelové a místopředsedy Masarykova demokratického hnutí magistra Františka Dobšíka byly ceny všem zapojeným žákům a studentům osobně dopraveny do škol po celé republice. A tak byly v rámci jedné z cest, tentokrát směřující z Prahy na severní Moravu, ceny předány i na naší škole. Vše se odehrálo v zastoupení žákyň-účastnic v úterý 15. prosince dopoledne, a to sice v atmosféře doslova komorní, ale na druhou stranu nesmírně přátelské a v prostředí neméně reprezentativním, tedy v aule školy.

A jak to vlastně dopadlo, respektive mělo dopadnout původně plánovaného 10. listopadu 2020? Jedním slovem úspěšně, neboť všechny tři naše soutěžící obsadily shodně druhá místa, a tak lišily se jen vřazením do jednotlivých kategorií a pochopitelně tématy svých prací.

Žákyně kvarty Lucie Španihelová získala avizované 2. místo v I. kategorii (pro žáky a studenty do 16. let) za práci na téma „Počátek politické kariéry T. G. Masaryka na Valašsku“, Terezie Pokludová ze 3.A obsadila s prací „Tomáš Garrigue Masaryk – Prezident Osvoboditel a národní vzor“ stejné místo, ale v II. kategorii a v téže kategorii uspěla stejným způsobem i práce žákyně 3.A Kathrin Pokludové nazvaná tentokrát „Tomáš Garrigue Masaryk a spor o Rukopisy“.

Celá akce proběhla nad rámec možností, obrovské poděkování patří především členům Masarykova demokratického hnutí za jejich obětavost i schopnost hledat a nalézat v této tristní době schůdná řešení, za vzornou reprezentaci školy pak náleží velké poděkování i účastnicím této tradiční akce.

 Mgr. Alexandr Orošnjak, vyučující Čj