Preventivní opatření v souvislosti s adaptačním kurzem primy

V průběhu soboty 19. 9. 2020 vedení školy obdrželo informaci, že jeden z účastníků adaptačního kurzu, kterého se účastnili všichni žáci primy a 6 žáků sexty jako instruktoři preventivních aktivit, byl k sobotě 19. 9. 2020 pozitivně testován na onemocnění COVID-19. V této souvislosti jsem rozhodl o preventivní domácí karanténě pro všechny účastníky akce (žáky i učitele) počínaje nedělí 20. 9. 2020 s tím, že další kroky budou realizovány dle pokynů Krajské hygienické stanice. Všichni zákonní zástupci i učitelé byli v sobotu 19. 9. 2020 o vzniklé situaci i preventivním opatření informováni a vyslovili s ním souhlas.

V průběhu pondělního dopoledne proběhlo projednání vzniklé situace s Krajskou hygienickou stanicí a její pracovníci zahájili analýzu celé situace včetně trasování. V průběhu pondělí kontaktovali zákonné zástupce všech žáků, kteří se účastnili adaptačního kurzu, i učitele a nařídili jim karanténu do soboty 26.9.2020.

Po dobu domácí karantény přechází žáci primy rozhodnutím ředitele školy na distanční formu vzdělávání s tím, že distanční vzdělávání bude do středy probíhat v předmětech Čj, D, Ov, Aj (pokyny budou žákům sděleny vyučujícími prostřednictví Google Classroom nebo mailu).

o

Obsazení adaptačního kurzu třídy 1.A a branného kurzu třídy kvinty probíhá pod vedením jiného týmu vyučujících a vedoucích aktivit z řad žáků, než bylo u adaptačního kurzu primy.

o

Nikoho z nás tato situace netěší, ale pevně věřím, že vše společnými silami zvládneme.
Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy