Preventivní screeningové testování žáků

Ve dnech 1. září 2021, 6. září 2021 a 9. září 2021 proběhne v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví preventivní screeningové testování žáků.

.

Postup testování:

 1. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 2. K testování budou použity antigenní testy Genrui BioTech.
 3. Testování proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotníka.
 4. Roušky/respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování.
 5. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování (instruktážní video k testování).
 6. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

.

Informační memorandum (zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním)

.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží jeden z následujících dokladů:

 1. certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní;
 2. lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní;
 3. platný negativní test z odběrového místa, který žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami;
 4. doklad o negativním výsledku PCR vyšetření, které žák absolvoval nejdéle před 7 dny.

Tento doklad žáci předloží v papírové podobě svému třídnímu učiteli na místě testování.
Bližší informace k testování žáků i provozu škol v době koronaviru jsou dispozici na webu edu.cz.

.

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR

 1. Mytí a dezinfekce rukou.
 2. Ochrana úst a nosu rouškou (v případě žáků nižšího gymnázia) nebo respirátorem (žáci vyššího gymnázia a zaměstnanci školy). Žáci nosí ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v učebnách, ochranu dýchacích cest mít nemusí.
 3. Větrání.
 4. Rozestupy (vždy, kdy je to možné).

.

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy