Přípravné kurzy 2020/2021

V období leden – duben 2021 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2020/2021. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole.

o

Kurzy jsou naplánovány jako kombinace prezenční a distanční formy. Pokud to bude epidemiologická situace umožňovat, budou přípravné kurzy probíhat prezenční formou s osobní účastí žáků u nás ve škole. V případě, že bude osobní přítomnost žáků zakázána nebo budou jiná omezení, která znemožní prezenční formu přípravných kurzů, budou jednotlivé lekce probíhat distanční formou. Při distanční formě budou učitelé jednotlivá témata žákům vysvětlovat pomocí elektronické digitální tabule Whiteboard nebo Jamboard, na kterou má vyučující možnost psát nebo vpisovat do připravených materiálů. Žákům se pak doma u počítače vše zobrazuje na jejich monitoru. Současně mají žáci i při této formě výuky možnost klást vyučujícím otázky.

Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

o

Obsazenost přípravných kurzů k 28. 1. 2021:
oostředa … 37/44
oočtvrtek … 31/44
oopátek … 41/44

oo

Pro zjednodušení administrativy a s ohledem na GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) upravilo Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 mechanismus přihlašování k přípravným kurzům.

Pokyny k přihlašování:
1. Vyplňte elektronickou přihlášku a odešlete ji pomocí tlačítka „Odeslat“ k registraci ve škole.
2. Po zaregistrování se vám vrátí přihláška zpět ve formátu .PDF na mail zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
3. Přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů:
ooo– elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
ooo– osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
ooo– poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor

o

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy