Přírodovědný klokan 2022

Začátek školního roku je většinou obdobím, kdy žáci hýří energií a elánem. Proč je tedy smysluplně nezaměstnat? Jako jedna z možností se nabízí soutěž Přírodovědný klokan. Pořadatelem je již tradičně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Letošní ročník proběhl 12. října 2022. Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích – Kadet (tercie a kvarta) a Junior (1. a 2. ročník čtyřletého studia a odpovídající ročníky osmiletého studia). V každé kategorii žáci řešili 24 otázek z matematiky, biologie, chemie, fyziky a zeměpisu.

V kategorii Kadet porovnávalo své znalosti a logické myšlení 46 žáků kvarty a tercie. Nejvyšší počet bodů nasbíral Vojtěch Kotlán z tercie (65 bodů). Na 2. až 4. místě se umístily dvě žákyně kvarty Ema Jašková a Magdalena Pešová a Ondřej Moudrý z tercie (všichni 58 bodů).

Kategorie Junior se zúčastnilo 69 žáků prvních ročníků a druhých ročníků. Nejvyšší počet bodů získala Vendula Štefaníková z kvinty (86 bodů), na 2. místě se umístil Ondřej Sopuch ze sexty (77 bodů) a 3. místo obsadil Robert Demel ze 2. B (72 bodů).

Všem děkujeme za účast v soutěži a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Iveta Ulčáková, vyučující chemie