Proč studovat právě na Masarykově gymnáziu v Příboře

„Naučíme-li žáky učit se a pracovat na jejich individuálním rozvoji, vnímat
vzdělávání jako přirozenou součást jejich života, zvládnou nejen maturitu, ale také přijímací
zkoušky na vysokou školu. Ba co víc, budou úspěšní i ve svém
profesním životě.“

Co tě čeká … zde

.

Deset důvodů, proč studovat právě na Masarykově gymnáziu v Příboře

 1. Jsme školou „rodinného“ typu. Snažíme se při výchově a vzdělávání dávat přednost preventivním opatřením před následnými postihy.
 2. Naši absolventi dosahují vysoké úspěšnosti v přijímacím řízení na vysoké školy, bez problémů zvládají přechod ze střední školy na vysokou školu.
 3. Aktivně nasloucháme konkrétním potřebám žáků, umožňujeme jim individuální rozvoj při volnočasových aktivitách (sportovních, kulturních, přírodovědných, společenskovědních, …).
 4. Nejen při distanční výuce systematicky začleňujeme informační a komunikační technologie do vzdělávání žáků tak, aby byli připraveni na život v 21. století.
 5. Všichni žáci mají „služební“ maily umožňující sdílení materiálů potřebných pro výuku, samozřejmostí je elektronická žákovská knížka.
 6. Při vzdělávání využíváme tradiční i netradiční výukové metody (GPS, scrabble, DofE, sportovní turnaje, …).
 7. Všichni žáci v průběhu studia absolvují adaptační kurz, lyžařský kurz, vodácký nebo turistický kurz, přírodovědný kurz, výtvarně nadaní pak kurz krajinářský.
 8. Jedna hodina anglického jazyka týdně (s výjimkou primy, 1. a 4. ročníků) je pod vedením rodilého mluvčího, který je kmenovým zaměstnancem školy.
 9. Žáci školy mají možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, využívat prostory školy ke svému individuálnímu rozvoji (Komorní sbor MGP, žákovská Gypri Futsalová Liga, školní časopis RESTART, …).
 10. Žáci školy mají příležitost účastnit se mnoha tradičních i méně tradičních soutěží, při nichž si mohou prověřit své znalosti a dovednosti.

 .

OFICIÁLNÍ PROMO VIDEO ŠKOLY (vytvořeno žáky školy)

.

Co můžeš studiem na Masarykově gymnáziu získat?

 1. Vzdělání potřebné pro život v 21. století
 2. Spoustu přátel, kteří ti v případě potřeby pomohou
 3. Poznání, že bez hořkosti porážky neokusíš sladkost vítězství
 4. Jistotu, že učitel je tvým spolehlivým pomocníkem při cestě za poznáním
 5. Zážitky, na které budeš celý život vzpomínat

… a možná něco navíc

.

Jak realizujeme distanční vzdělávání na Masarykově gymnáziu?

Za uplynulé období máme vytvořen funkční systém distančního vzdělávání s pevně danými pravidly. Cílem těchto pravidel je vytvořit pomyslnou pružinu mezi prezenční a distanční formou vzdělávání, která se bude podle potřeby v následujících letech napínat na jednu nebo druhou stranu s ohledem na aktuální epidemiologická opatření. Prvky distančního vzdělávání se tak od letošního školního roku stávají na naší škole pevnou součástí prezenční formy.

Distanční vzdělávání probíhá kombinací zadané samostatné práce výhradně prostřednictvím Google Classroom a on-line výuky formou webinářů výhradně prostřednictvím Google Meet. Počet online hodin na webinářích je stanoven s ohledem na potřeby žáků, minimálně jde o 50% týdenní hodinové dotace. V případě, že žáci nemají k dispozici vlastní počítač pro domácí přípravu, je možno si jej zapůjčit ze školy.

.

Potřebuješ pomoc s přípravou na přijímací zkoušky?

V období leden – duben 2022 se na Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteční pod vedením plně kvalifikovaných a zkušených učitelů školy přípravné kurzy pro žáky 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka ve školním roce 2021/2022. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium na naší nebo jiné střední škole. Podrobnější informace ke kurzům naleznete zde.

.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY