Akreditace Erasmus

Evidenční číslo: 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000045879

Název projektu: Akreditace Erasmus

Výše dotace na 1. rok: 75.955,00 EUR

Termín realizace: 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023

o

Masarykovo gymnázium uspělo s žádostí o pětiletou akreditaci v projektu Erasmus. Na první rok tohoto období jsou plánovány tyto aktivity: výjezdy učitelů školy na kurzy do zahraničí s cílem navýšit jejich jazykové kompetence, získat nové poznatky v oblasti práce s digitálními technologiemi a v neposlední řadě se rozvíjet také v rámci neformálního vzdělávání. Druhou oblastí aktivit spojených s projektem jsou dvě skupinové mobility žáků. Dvanáct žáků a dva učitelé vycestují na jedenáct dní do země Evropské unie, kde budou uplatňovat a rozšiřovat své jazykové kompetence angličtiny, skupina deseti francouzštinářů potom se dvěma učiteli míří do Francie, kde budou pracovat na své francouzštině a také angličtině. Výjezdy jsou plánovány jako kulturní a jazykové pobyty na partnerských školách. Třetí aktivitou podpořenou z projektu je dlouhodobá mobilita jednoho studenta v zahraniční škole. Žák bude po dobu šesti měsíců navštěvovat střední školu v Irsku, kde se bude účastnit výuky v cizím jazyce (angličtině). Výsledky projektu budou průběžně prezentovány na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy, Dnů otevřených dveří, sociálních médií a školního a regionálního tisku.

.

Spolufinancováno Erasmus+


.