Cesta …

Aktivity tohoto projektu v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže jsou podpořeny KÚ  Moravskoslezského kraje.

Cílová skupina: 1.A, kvinta

Termín realizace: září 2016 – srpen 2017

o

Ve školním roce 2016/2017 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Cesta…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, je zaměřen na žáky 1.A a kvinty. V rámci projektu proběhnou nejen jednodenní programy a výlety, ale také vícedenní kurzy zaměřené na spolupráci a komunikaci. Všechny aktivity jsou převážně praktické a od žáků budou vyžadovat jistou fyzickou námahu. Myslíme si totiž, že pouhá teorie a přednášky se míjejí účinkem a žáci mnohem více ocení aktivity mimo prostory školy. V rámci projektu se podívají na nejznámější vrcholy Beskyd. Pro některé to bude jistě první návštěva Smrku či Lysé hory. V rámci Dnů prevence proběhnou na horách i krátké preventivní programy na stále aktuální témata, mezi která patří závislosti, xenofobie a jiné rizikové chování. Navíc adaptační kurz pro žáky 1.A a kurz preventivních aktivit pro žáky kvinty na začátku školního roku jistě pomůže i k formování nových třídních kolektivů, v případě kvinty pak i k odbourání stávajících stereotypů. Ve druhém pololetí se žáci zúčastní společného kurzu, jehož hlavním cílem bude podpořit vazby mezi jednotlivými třídami v ročníku. Základním cílem projektu a prevence na škole je umožnit žákům pochopit a přijmout plnou odpovědnost za své jednání a chování nejen v rámci kolektivu.

logo_msk_male