Dobrý start je základ …

Projekt prevence kriminality je podpořen MŠMT

Číslo projektu: 0081/PK/2016

Cílová skupina: 1.A, 1.B, kvinta

Termín realizace: únor 2016 – prosinec 2016

o

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý rok. Je zaměřen na žáky prvních ročníků čtyřletého gymnázia a paralelní třídu gymnázia osmiletého.
Celý projekt propojuje besedy, přednášky a samostatnou práci žáků s jednodenní i vícedenními aktivitami. V rámci projektu chceme žáky přesvědčit, že vzdělávání na střední škole nemusí probíhat pouze v učebnách, ale že také aktivity v přírodě mají své nezastupitelné místo. Naším cílem je propojit prevenci a fyzickou aktivitu žáků. Většina aktivit v projektu bude probíhat hlavně v přírodě. Zaměříme se na turistiku, outdoorové hry a aktivity na osobní rozvoj i spolupráci.

K účasti na tomto projektu jsme proto přizvali organizace, se kterými máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Centrum nové naděje Frýdek-Místek zajistí program na „Extremismus“, kde chceme žákům ukázat, jak kriticky hodnotit informace a rozhodovat se na základě faktů. Instruktoři z DDM Kopřivnice povedou jeden z kurzů, který proběhne začátkem školního roku 2016/2017. Kurz bude zaměřen na osobní rozvoj a spolupráci na vyšší úrovni. Těmito aktivitami chceme nenásilnou a zábavnou formou ukázat možnosti aktivního odpočinku a podpořit kolektivy jednotlivých tříd při jejich společném studiu na gymnáziu.