Go on …

Projekt prevence je podpořen z rozpočtu MŠMT.

Evidenční číslo: PRCH-IPBK-0004/2017

Cílová skupina: vyučující a žáci NG

Termín realizace: leden 2017 – prosinec 2017

 

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý kalendářní rok a je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí učitelů při vedení preventivních aktivit. Jeho důsledkem bude zkvalitnění třídnických hodin, adaptačních a preventivních programů, popř. dalších aktivit zaměřených na bezpečné a pozitivní klima třídy. Vzhledem k tomu, že pouhé teoretické znalosti nejsou zárukou úspěšného vedení preventivních aktivit či řešení problémů, budou do projektu zapojeni také žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia. Jde o věk, kdy mladí lidé hledají vzory, snaží se postupně osamostatňovat v řešení problémů v rámci kolektivů. Naším dlouhodobým cílem je podporovat tvorbu zdravého klimatu třídy vycházejícího z tolerance, spolupráce a vzájemné důvěry. Vytvořit správně a efektivně fungující třídní kolektivy, kde jedinec bude respektovat kolektiv a kolektiv jedince. Takovéto třídní kolektivy budou jedním ze základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia na gymnáziu.

Celý projekt propojuje besedy, přednášky i samostatnou práci vyučujících s třídami jak během jednodenních aktivit, tak i vícedenních kurzů. V rámci projektu plánujeme vyučujícím ukázat možnosti, jak vést efektivně třídnické hodiny, zvláštnosti adaptačních programů i jak správně naplánovat a organizovat aktivity na vícedenních kurzech. Během třídnických hodin i během kurzů bude přítomen supervizor. V rámci projektu spolupracujeme s Bc. Pavlem Matulou z Centra nové naděje Frýdek-Místek a PhDr. Pavlem Letým z Pedagogicko-psychologické poradny Nový Jičín, kteří mají s těmito programy i supervizemi dlouholeté zkušenosti. Současně je naším cílem propojit prevenci a fyzickou aktivitu žáků. Část aktivit projektu bude tedy probíhat převážně v přírodě. Zaměříme se na turistiku a outdoorové hry, na aktivity podporující osobní rozvoj a spolupráci.

o

MSMT_logotyp_text_cz