Gypriliga

Miniprojekt mládeže je podpořen z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: MSK 166203/2017

Výše dotace: 40.000,00 Kč

Termín realizace: leden 2018 – prosinec 2018

o

Co je Gypriliga a kdo za tím stojí, to už asi všichni víte. Mezi spolužáky je oblíbená, proto nás napadlo rozšířit halovou kopanou  nejen mezi žáky gymnázia, ale i do řad žáků základních škol. Zažádali jsme tedy v rámci miniprojektů mládeže o dotaci na ročník 2018/2019, která nám byla z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přidělena. Díky tomu uspořádáme vedle Gypriligy i další dva turnaje. Jeden pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletého gymnázia a druhý pro širokou veřejnost. Na turnajích i během ligy určitě využijeme nové míče a dresy, které jsme díky dotaci pořídili. Samozřejmostí je také pohár pro vítěze a odměny pro všechny umístěné týmy.

Gypriliga je tradice, kterou předávají starší žáci mladším. Jsme velmi vděční za to, v jak výborném stavu byla předána nám, a je naší ctí, že ji můžeme posouvat dál, tentokrát díky získaným dotacím. Jsme opravdu rádi, že nás naši starší spolužáci inspirovali svým dřívějším úspěchem a stejně jako oni i my jsme uspěli letos v miniprojektech mládeže. Snad i my najdeme další úspěšné pokračovatele.

Ondřej Štěpán, 3.A

logo_msk