Je fajn, když to funguje …

Projekt aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořen z rozpočtu města Příbora.

Evidenční číslo: 204/2018/PK

Výše dotace: 9.000,00 Kč

Cílová skupina: prima, 1.A a vybraní žáci vyššího gymnázia

Termín realizace: září 2018

o

Ve školním roce 2018/2019 na naší škole probíhá projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Je fajn, když to funguje …“. Tento projekt, který je podpořen z rozpočtu města Příbora, je zaměřen na žáky primy, 1.A a vybrané žáky vyššího gymnázia. V rámci projektu proběhnou adaptační kurzy se zaměřením na spolupráci a komunikaci. Náplní kurzů jsou nejen fyzické a duševní aktivity, ale také například turistika. Díky podpoře města Příbora můžeme znovu využít pozitivních zkušeností z loňského školního roku a zapojit i starší žáky, kteří jednotlivé aktivity pro žáky primy a 1.A připraví a povedou. Noví žáci se tak seznámí se svými staršími spolužáky a jejich adaptace ve třídě i napříč ročníky bude jistě bezproblémová. Značným přínosem je pak spolupráce starších žáků a učitelů v průběhu kurzu. Tato zkušenost může nové žáky v budoucnu motivovat k podobné spolupráci a pomoci jiným.

o

logo_pribor