Každá cesta někde začíná …

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena městem Příbor.

Evidenční číslo: 123/2017/PK

Cílová skupina: prima, vybraní žáci vyššího gymnázia

Termín realizace: říjen 2017

o

Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Každá cesta někde začíná…“. Tento projekt, který finančně podpořilo město Příbor, je zaměřen na žáky primy a vybrané žáky vyššího gymnázia. V rámci projektu proběhne pětidenní adaptační kurz se zaměřením na spolupráci a komunikaci. Náplní kurzu jsou jak fyzické tak duševní aktivity, ale také například turistika. Díky podpoře města Příbora můžeme znovu využít pozitivních zkušeností z loňského školního roku a zapojit starší žáky, kteří jednotlivé aktivity pro žáky primy připraví a povedou. Noví žáci se tak seznámí se svými staršími spolužáky a jejich adaptace nejen ve třídě ale i napříč ročníky bude jistě bezproblémová. Značným přínosem je pak spolupráce starších žáků a učitelů v průběhu kurzu. Tato zkušenost může nové žáky v budoucnu motivovat k podobné spolupráci a pomoci jiným.

o

logo_pribor