Mezinárodní semináře pro mládež „Think Europe“ v SRN

Mezinárodní semináře„Think Europe“ v Lázních Marienberg, spolková země Porýní – Falce, jsou týdenní semináře pro mladé lidi z Evropy. Semináře organizuje Europa-Haus Marienberg EHM.

think1

Evropský Dům byl založen v roce 1951. Od roku 1990 s Evropským Domem spolupracuje i Sdružení „za Evropský dům“ v Praze. Sdružení pořádá semináře pro školy z České republiky několikrát v průběhu školního roku. Všichni zájemci se sejdou v Praze, a pak se společně autobusem se vydají do Bad – Marienberg.

Žáci Masarykova gymnázia v Příboře každoročně využívají nabídku seminářů, od roku 1997 do roku 2013 je absolvovalo 154 žáků. O účast na seminářích je mezi žáky školy velký zájem a jejich počet se každým rokem zvyšuje.

Během pobytu v Bad Marienbergu si mládež Evropy vyměňuje a doplňuje své znalosti o EU, a to velmi přitažlivou formou pro mladé lidi – formou workshopu. Metoda workshopu umožňuje práci v mezinárodních skupinách, současně vyžaduje komunikaci v cizím jazyce (Aj, Nj) a co je rovněž důležité, dává obrovský prostor k výměně názorů či diskusi.

Nedílnou části programu mezinárodního setkání mládeže Evropy je zábavný večer „Country Market“, na kterém všichni účastníci představují sebe, svou zemi, svoje město, školu například tancem, písněmi, kvízy apod. Zábavný večer je s ochutnávkou jídel typických pro jednotlivé země.

Příjemným doplněním semináře jsou výlety do známých měst: Bonn, Kolín, Mohuč, Frankfurt, Trier, které jsou spojeny s prohlídkou jejich pamětihodností.

Během každého pobytu poznávají žáci mnoho nových přátel z České republiky, Německa, Slovinska, Slovenska, Polska, Francie, Maďarska, Itálie, Španělska, Estonska, Litvy a dalších zemí Evropy.

Výsledkem týdenní spolupráce je vyhotovení projektů, které jsou jedinečné, protože i samotné skupiny jsou jedinečné. O jejich obsahu i formě informuje níže uvedená www stránka.