Na to musíš hlavou…

Projekt prevence kriminality je podpořen MŠMT

Číslo projektu: 0003/PK/2015

Cílová skupina: Sekunda

Termín realizace: leden 2015 – prosinec 2015

o

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý rok. Je zaměřen na různé aspekty kriminality se snahou pomoci žákům naší školy porozumět a vyvarovat se rizikům, která je mohou potkat a negativně tak ovlivňovat. Vzhledem k tomu, že žáci sekundy budou na naší škole studovat ještě téměř sedm let, je naším cílem dlouhodobé a kontinuální působení na pozitivní ovlivňování jejich postojů respektive chování. Prevenci kriminality vnímáme v širokém kontextu, a proto naše aktivity a programy plánujeme zaměřit jak přímo na kriminalitu a legislativu, tak i na obecnou svobodu jednotlivce, morálku a širší vztahy mezi lidmi.

Celý projekt propojuje besedy, přednášky, samostatnou práci žáků, jednodenní i vícedenní aktivity. Myšlenka projektu je založena na skutečnosti, že pro žáky v tomto věku je základním prvkem pro formování jejich postojů a chování prožitek, proto jsou součástí plánované prevence mezi žáky také velmi oblíbené vícedenní kurzy a programy. Tyto aktivity, i když si to žáci neuvědomují, je ovlivňují mnohem více než krátké, i když kvalitní a pravidelné, besedy.

Vícedenní aktivity budou zastoupeny v podobě preventivních kurzů zaměřených na zodpovědnost, komunikaci a toleranci. Dlouhodobý pobyt má vždy intenzivnější dopad na celý kolektiv. Lze zde využít nepřetržitého pobytu, kdy žáci mají možnost delší čas přemýšlet, analyzovat a vnímat všechny souvislosti v širším kontextu. Kurzy proběhnou mimo velká města a žáci zde nebudou rozptylováni všedními starostmi. Součástí kurzů budou také programy a aktivity zaměřené na posílení komunikace, toleranci a vzájemnou důvěru. Naším záměrem je, aby si část programu naplánovali, zorganizovali a vedli žáci sami.

Do projektu budou zapojeni i externí odborníci, neboť jejich pojetí prezentace k uvedené problematice v rámci besed a programů je jiné, pro žáky neokoukané. Účast přislíbil zejména kpt. Ing. Rostislav Chobola z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje PČR, přední odborník na problematiku extremismu. Jeho besedy podložené skutečnými příběhy mají u žáků velmi pozitivní ohlas. Dalším odborníkem je pak Jiří Zavadzki z Teen Challenge International, který se dlouhodobě zabývá protidrogovou prevencí.

Každoroční aktivita, která bude zahrnuta i do tohoto projektu, je Den prevence. Zvoleným tématem souvisejícím s uvedenou problematikou bude volný čas. Během několika aktivit povedou žáci diskuzi o náplni svého volného času. Budou se snažit nalézt další možnosti, jak trávit volný čas, zjišťovat, co by chtěli a nechtěli v budoucnu dělat. Mohou tak využít možnosti pod vedením zkušeného učitele zkoumat důsledky svých současných činností pro svou budoucnost.