Národní plán obnovy (doučování) pro školní rok 2021/2022

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Evidenční číslo: Rozhodnutí MŠMT č. MSMT-1899/2022-15, Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 38/2642 ze dne 28. 2. 2022

Výše dotace: 77.675,00 Kč

Cílová skupina: žáci školy

Termín realizace: 1.1.2022 – 31.8.2022

.

Finanční prostředky je škola oprávněna použít výhradně na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) za vykonanou práci související s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Takto podpoření žáci mohou být flexibilně vybráni školou bez vztahu na odhad uvedený v mimořádném šetření MŠMT. Konkrétní uznatelné činnosti jsou individuální doučování žáků školy a skupinové doučování žáků školy.

2022_Publicita-NPO