Boulderová stěna

Slavnostní otevření boulderovací stěny

Na jaře 2014 přišli žáci Masarykova gymnázia v Příboře s nápadem vybudovat v areálu školního hřiště boulderovací (lezeckou) stěnu. Vedení školy bylo nápadem sice potěšeno, ale rozhodlo se v daném okamžiku dát přednost obnově vybavení školních učeben. Zdálo se to tedy jako jeden z mnoha nápadů, na které si za chvíli nikdo nevzpomene. Když se ale v září 2014 žáci školy zapojili do projektu „Napříč krajem s mládeží“, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, najednou to byla realita. Před hodnotící komisí svůj projekt „Minilezecké centrum Příbor“ obhájili a získali tak na realizaci celé akce finanční podporu Moravskoslezského kraje ve výši 40.000,- Kč.

Část finančních prostředků poskytlo město Příbor a nejvyšší částka šla z rozpočtu školy. Ve výběrovém řízení na vybudování boulderovací stěny zvítězila firma „PILKA-kameny“ z Hodonína. Celý projekt a plánování zabraly asi 9 měsíců, teď je nová boulderovací stěna hotova a může sloužit svému účelu. Díky všem zúčastněným tak můžeme zatraktivnit výuku tělesné výchovy nejen pro žáky školy, ale také pro žáky sousední základní školy Jičínská, a nabídnout jim nové alternativní pohybové aktivity. Využití najde stěna také ve volnočasových aktivitách příborské mládeže či při některých akcích města. Na gymnáziu vznikl také lezecký kroužek, jehož členové pomáhají mimo jiné s organizací lezeckých závodů.

Slavnostní otevření boulderovací stěny proběhlo v pátek 26. června 2015 za přítomnosti starosty města Příbora Ing. Bohuslava Majera, ředitele Masarykova gymnázia v Příboře Mgr. Pavla Kerekeše a žáků, kteří celý projekt odstartovali. Akci doprovázelo kulturní vystoupení žáků školy.

Na nové boulderovací stěně proběhly téhož dne i první závody v boulderingu na Masarykově gymnáziu. Do soutěže se přihlásilo 10 žáků gymnázia, kteří se pokusili zdolat nástrahy připravených cest. Každý závodník musel zvládnout 4 cesty různých obtížností. Některé cesty byly opravdovým problémem a zdolali je opravdu jen ti nejlepší. U těch lehčích o vítězi rozhodoval většinou čas. Nehledě na pořadí si všichni účastníci dostatečně zazávodili a získali motivaci pro další trénink.

Vítězem v kategorii pro vyšší gymnázium je Petr Šimůnek (2.B) a Johanka Truchlá (2.A).
Vítězem v kategorii pro nižší gymnázium je David Boháč (prima).
Děkujeme všem, kteří pomohli celou akci zrealizovat!

logo_n

Projekt „Napříč krajem s mládeží“ – Příborské minilezecké centrum

Masarykovo gymnázium patří mezi ty střední školy, které dlouhodobě usilují o všestranný rozvoj žáků. Naší snahou je poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Současně se snažíme rozvíjet u nich kompetence potřebné nejen pro další studium, ale také pro jejich uplatnění na trhu práce. Velmi nás těší, že žáci tuto formu vzdělávaní pozitivně přijímají a mají osobní zájem na dalším rozvoji školy.

Jedním z posledních příkladů je myšlenka žáků naší školy Jakuba Sumbala, Markéty Schicklové a Ondřeje Elbela z konce léta 2014, zda by se v areálu školy nemohla vybudovat boulderová stěna. Vedení školy se tento nápad jevil jako velmi zajímavý a žákům přislíbilo, že v případě nalezení potřebných finančních prostředků se jej v roce 2015 pokusí realizovat.

V tomto okamžiku se ukázalo, že žáci naší školy nepatří mezi ty, kteří s nápadem pouze přijdou a vše ostatní nechají na dospělých, ale jsou ochotni sami přispět „svojí trochou do mlýna“. V září 2014 se sami zapojili do projektu „Napříč krajem s mládeží“, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, s myšlenkou získat na realizaci boulderové stěny aspoň část finančních prostředků. V rámci toho projektu absolvovali školení jak projekty psát, současně se zúčastnili vícedenního semináře, kde společně svůj projekt ladili. Koncem září se jim pak podařilo v Ostravě před komisí hodnotící komisí, která se konala na Krajském úřadě MSK, svůj projekt „Minilezecké centrum Příbor“ obhájit a získat na realizaci celé akce finanční podporu Moravskoslezského kraje ve výši 40.000,- Kč (30.000,- Kč na vybudování 6 m2 stěny a 10.000,- Kč na pořízení potřebného lezeckého vybavení).

Tento počin žáků naší školy si zaslouží značné ocenění. Vedení školy se následně rozhodlo v průběhu roku 2015 boulderovou stěnu na školním hřišti v potřebném rozsahu vybudovat a využívat ji nejen v rámci hodin tělesné výchovy. Aby boulderová stěna umožňovala aktivitu více lezců současně a také se zvýšila i variabilita cest, je potřebná plocha minimálně 22 m2. Vzhledem k tomu, že jde o zajímavý nápad přesahující „brány“ gymnázia, přizvalo současně Masarykovo gymnázium Příbor k realizaci i město Příbor.

Naším společným cílem je představit bouldering jako sport, který vyžaduje značné soustředění a dobrou koordinaci pohybů. Sport, který rozvíjí umění plánovat a vůli překonávat překážky. V obou případech jde o vlastnosti a dovednosti, které dnešní děti často postrádají. Bezesporu tak vznikne další možnost, jak mohou žáci trávit svůj volný čas a zlepšovat svou fyzickou kondici.

Ještě jednou chceme žákům poděkovat za jejich aktivní přístup, který vede k rozvoji školy nejen po stránce materiální, ale také výchovné a vzdělávací!

proj_nm

Vizualizace boulderové stěny po dokončení

logo_n