Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

pr_z

Název projektu: Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01725

Žadatel a koordinátor projektu: Moravskoslezský kraj

Doba realizace projektu: únor 2015 – září 2015

o

Cíl projektu:
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve vybraných středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. V rámci projektu budou modernizovány/vybudovány laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů a tím dojde ke zlepšení podmínek pro výuku a názornosti, pestrosti výuky a bude možno respektovat individuální potřeby žáků.

Výstupy projektu:
Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře (učebny) pro výuku přírodovědných předmětů na šesti školách zřízených Moravskoslezským krajem partnersky zapojených do tohoto projektu.

Výstupem projektu v rámci naší školy, jako partnera projektu, je:

v oblasti IT:
– 8 notebooků s OS včetně skříně na notebooky s napájením
– dataprojektor Epson s projekčním plátnem
– PC sestava s příslušenstvím
– aktivní reprosoustava

v oblasti pomůcek:
– 8 velkých sad laboratorních čidel zn. Vernier včetně příslušenství
– pomůcky pro výuku chemie (digitální váhy, topné hnízdo)
– žákovské soupravy pro výuku chemie (8 ks elektrochemie)
– žákovské soupravy pro výuku fyziky (např. 16 ks optika, 8 ks magnetismus, 8 ks elektromagnetismus, 7 ks elektrostatika)
– pomůcky pro výuku fyziky (např. mlžná komora, Van de Graafův generátor, Wimshurstův přístroj, model čtyřdobého zážehového motoru, 8 ks napájecích zdrojů, generátor funkcí, osciloskop, vlnová nádrž se stroboskopem, …)

proj1_15

před realizací projektu

proj2_15

po realizaci projektu