Šablony III OP JAK

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_22_003  „Šablony pro SŠ a VOŠ I“.

Název projektu: Šablony III OP JAK

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003458

Výše dotace: 2.061.435,00 Kč

Realizace projektu: 1.12.2022 – 30.6.2025

o

Škola na základě svých priorit a nepodkročitelných podmínek pro přidělení dotace ze strany poskytovatele získala finanční dotaci na šablony:

1.III/5 Kariérový poradce SŠ – 157 šablon
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ – 31 šablon
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ – 45 šablony
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ – 32 šablon
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace středních škol.

.

Šablony III OP JAK