Zažij…

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: ŠMS/576/2022/Boz

Výše dotace: 100.000,00 Kč

Cílová skupina: všichni žáci MGP

Termín realizace: září 2022 – srpen 2023

o

Projekt navazuje na již dříve realizované programy a aktivity z oblasti prevence. Využívá a rozšiřuje to, co se v předchozích letech osvědčilo. Cílem projektu „Zažij…“ je podat žákům pomocnou ruku v postcovidové době, kompenzovat předchozí distanční výuku a s ní spojenou sociální izolaci zpravidla doprovázenou omezením aktivit. Důraz bude kladen na komunikaci, spolupráci a vzájemný kontakt nejen v rámci tříd, ale také v rámci celé školy. Důležitým prvkem bude fyzická aktivita a vzájemná spolupráce, která žákům chyběla po dobu distančního vzdělávání. Stane se tedy součástí velkého množství programů. Prevenci nechceme dělat pouze za stolem, ale chceme dát žákům příležitost si jednotlivé aktivity prožít.

Projekt je významným způsobem zaměřen na neformální vzdělávání a prožitek. Kombinuje besedy, prožitkové programy, kurzy a Dny prevence. Na začátku školního roku proběhnou u nových tříd adaptační programy a adaptační kurzy, kde se žáci blíže seznámí nejen navzájem, ale také s vyučujícími a staršími spolužáky, kteří pro ně budou jednotlivé aktivity organizovat. Projekt je rozložen na celý školní rok a umožní postupné zvykání si žáků prvních ročníků na nový kolektiv a žákům ostatních tříd pomůže ve znovu budování vzájemných vztahů a osobní spolupráce.

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje.

o

msk