Zpátky…

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: P54/2021

Výše dotace: 80.000,00 Kč

Cílová skupina: všichni žáci MGP

Termín realizace: září 2021 – srpen 2022

o

Cílem tohoto projektu je usnadnit žákům návrat do školy po mnohaměsíčním uzavření škol v letech 2020 a 2021. Během aktivit bude kladen důraz na komunikaci, spolupráci a vzájemný kontakt v rámci tříd i v rámci celé školy. Důležitým prvkem bude také fyzická aktivita, která žákům chyběla po dobu distančního vzdělávání. Stane se tedy součástí velkého množství programů. Prevenci nechceme dělat pouze za stolem, ale chceme dát žákům příležitost prožít si jednotlivé aktivity.

Projekt kombinuje besedy, prožitkové programy, kurzy a Dny prevence. Na začátku školního roku proběhnou u nových tříd adaptační programy a adaptační kurzy, kde se noví žáci blíže seznámí nejen navzájem, ale také s vyučujícími a staršími spolužáky, kteří pro ně budou jednotlivé aktivity organizovat. Projekt je rozložen na celý školní rok a umožní postupné zvykání si žáků prvních ročníků na nový kolektiv a žákům ostatních tříd pomůže ve znovu budování vzájemných vztahů a osobní spolupráce.

o

msk