The Joe Alon Connection Program

Na jaře letošního kalendářního roku byly zahájeny přípravy ojedinělého mezinárodního projektu nazvaného „THE JOE ALON CONNECTION PROGRAM“, jehož podstatou je navázání přátelských vztahů mezi českou a izraelskou mládeží v duchu humanitních ideálů vycházejících mj. i z myšlenek Tomáše Garrigua Masaryka.

Celý projekt je pojmenován po Joe Alonovi (1928-1973), izraelském občanovi, jehož životní osudy byly úzce spjaty s bývalým Československem, odkud se mu nejdříve podařilo v roce 1939 uprchnout před nacisty a následně, v roce 1949, se do naší země vrátil, aby zde prošel pilotním kurzem v nám poměrně blízké Olomouci a poté působil nejdříve jako pilot v řadách letectva a pak v diplomatických službách nově vzniklého státu Izrael.

Žáci a pedagogové Masarykova gymnázia navázali spolupráci s partnerskou střední školou v Izraeli, jíž se stala škola Branka Weisse v městečku Cur Hašada (The Branco Weiss School in Tzur Hadassah), vzdáleném cca 25 kilometrů od Jeruzaléma a zhruba 70 kilometrů od dosavadní metropole – Tel Avivu. Samotná škola je kosmopolitně orientovaná a pojmenována byla po podnikateli a filantropovi chorvatského původu Branco (Branko) Weissovi (1929-2010), který prožil většinu života ve Švýcarsku.

Celý apoliticky zaměřený projekt byl po nezbytných přípravách zahájen „naostro“ v září letošního školního roku, kdy do něj na obou stranách zapojení žáci zahájili tzv. offline komunikaci tím, že se přes internetové stránky navzájem představili svým přátelům z partnerské školy. Další „dálkové“ (offline) schůzky budou následovat ještě v říjnu a listopadu, aby vyvrcholily 2. prosince posledními přípravami na tzv. online kontakty.

I online schůzky budou čtyři a proběhnou během října, listopadu a prosince 2019. Žáci se při nich navzájem nejen blíže seznámí, ale zároveň si i představí své vlasti-domovy, jejich místní kultury, tradice, zvyky…, čímž bude následně program dotažen ke svému vrcholu, tj. vzájemné návštěvě žáků obou škol v zemi svého partnera: žáci Masarykova gymnázia v Příboře navštíví Izrael v prosinci 2019 a naši přátelé z Izraele přijedou do České republiky ke konci školního roku 2019/2020.

Jak již z předešlého vyplynulo, cílem projektu je vzájemné poznání kultur a tradic obou spřátelených národů formou interaktivní aktivity založené na komunikaci v anglickém jazyce. Již nyní lze konstatovat, že nedílnou součástí programu je na obou partnerských stranách maximální snaha přijmout své hosty tak, aby se v zatím „cizí“ zemi cítili jako doma. A tak vedle dlouho dopředu pečlivě plánovaných návštěv různých pamětihodností a seznámení se s autentickým prostředím izraelské a české rodiny (žáci budou bydlet u svých kamarádů) je na obou stranách plánována i vzájemná návštěva ambasád obou států a různé přednášky a besedy, které zúčastněným doplní informace o partnerské zemi a životě v ní.

Již nyní lze konstatovat, že po vzájemném „oťukávání“ v době prvních kontaktů se spolupráce velmi úspěšně rozbíhá. Dokladem jsou nejen nadšené a natěšené reakce žáků, ale i prosté statistické údaje – původně se totiž projekt (a přiznejme si, že snad i s jistými obavami) plánoval pro 15 žáků na každé straně, ale realita vše razantně proměnila, a tak s radostí a hrdostí můžeme konstatovat, že se na základě vzájemné důvěry i velkého zájmu z řad žáků na obou stranách zvýšil počet účastníků o plných 33 %, takže partnerské země navštíví celkem 20 žáků z každé země.