Restart

Školní časopis RESTART vychází na našem gymnáziu každý měsíc. Volně navázal na časopis Magično!, který měl na škole dlouholetou tradici. Po několika pokusech o jeho znovuzaložení, které se ukázaly jako nepříliš zdárné a dlouhodobé, se sešlo několik studentů, kteří stáli u zrodu zcela nového časopisu.

Protože časopis vyšel z jakési touhy začít znovu a renovovat zavedené způsoby, přišli s příhodným názvem RESTART, který přesně vystihuje charakter nového školního periodika. Nový totiž není jen název, ale změnil se i celkový obsah a struktura časopisu.

Můžete zde najít nové rubriky, které se zaměřují na aktuality, aplikace, vesmír, ale také historii, významné dny nebo bývalé absolventy, kteří nám dávají své tipy na vysoké školy, případně kam vycestovat. Součástí jsou také pravidelné rozhovory. Časopis ovšem nezapomněl ani na kulturu. Ostatně samotnou kulturu už prezentuje název sám, není totiž náhodou, že v názvu se skrývá slovo ART. Časopis tak kromě pravidelných informací slibuje (ne jen vizuální) uměleckou stránku.

Od září 2016 je školní časopis pod vedením Melánie Klvaňové. O výše zmíněnou uměleckou stránku se pak stará Gabriel Friedel.

Ačkoliv je časopis teprve na začátku, budeme se snažit, aby měl pevné zázemí do budoucna a získal dlouholetou tradici na našem gymnáziu.

 

V současné době funguje facebooková stránka: https://www.facebook.com/RESTART-%C4%8Casopis-MGP-174119953040700/?fref=ts

a také stránka, na které si můžete prohlédnout online vydání: https://issuu.com/mgpcasopis

 

REDAKCE

šéfredaktorka: Melánie Klvaňová
zástupce šéfredaktora: Nikola Polášková
grafické zpracování: Gabriel Friedel
korektura: Nikola Polášková
redaktoři: Bára Pařenicová, Radim Friedel, Tomáš Horečka, Johana Dudová, Tereza Gottwaldová, Štěpánka Neméthová, Pavel Musil, Anna Murková, Michaela Šumberová, Helena Rychetská, Karolína Špačková